Wij zoeken:

Vrijwilligers voor onze tuin

Heeft u tijd en zin om af en toe mee te werken op onze tuin meldt u dan aan op de tuin bij de vrijwilligers. Dat kan op dinsdag en woensdagmiddag en zaterdagmorgen. Of stuur een e-mail naar groenvoorrood@outlook.com.  Of bel met tel.no.  06 12169456

U bent niet aan tijd of dag gebonden als u werkzaamheden wilt doen. Dat mag u zelf invullen. U kunt ook een onderdeel van de tuin onder uw hoede nemen. Of iets doen in de organisatie.

In 1997 begon men in Delfzijl noord met de eerste herstructurering. Plannen voor sloop, maar ook voor aankoop van woningen, werden gemaakt voor de Landenbuurt. In 2001 kwam er een nieuw plan op tafel met een organisatie die de OMD heette. Vrijwel alle woningen in deze buurt moesten worden gesloopt. Het oude plan was nog maar amper ten uitvoer gebracht. Ook de pas door bewoners aangekochte woningen moesten verdwijnen. Nadat de sloop achter de rug is, blijkt dat de herbouw van woningen in deze buurt niet door te zullen gaan. Wat blijft is grote lege vlaktes met veel onkruid.

Omdat een stuk braakliggend terrein van de noordelijke deel midden in de nieuwe wijk lag, vlak bij de nieuwe Brede School Noord en het nieuwe winkelcentrumvinden veel negatieviteit met zich meebracht, vonden bewoners uit de wijk dat daar verandering in moest komen. Het zaad van onkruid beland in de tuinen van huizen in de omliggende straten. Bewoners die uit de buurt moesten verdwijnen voor nieuwbouw, zien er geen nieuwe woningen verschijnen. Hoe hard men vanuit de bewonersbelangenvereniging Landenbuurt ook aan de bel trok bij de gemeente en Acantus, er werd niets aan gedaan. Het  was inmiddels 2010 geworden toen een paar oud bewoners van het terrein en bewoners elders uit de wijk de handen in elkaar sloegen en kwamen met een plan. “We doen het zelf wel” !

Een ambtenaar van de gemeente zag wel iets in een Bewonersinitiatief en pakte het met ons op. Het heeft tijden geduurd voor het eindelijk zover was dat de gemeente financieel werd gesteund door de provincie om de bodem te kunnen bewerken zodat de werkgroep kon starten. De buurt werd uitgenodigd om een plan voor het gebied te maken. Het werd een Belevingstuin voor BetingeStaete. Een werknemer van dit zorgcentrum gaf aan dat hier behoefte aan was. Want bij het zorgcentrum was geen tuin gerealiseerd.

Schooltuintjes was het tweede plan dat op tafel kwam. Een speelveld voor de jeugd werd het derde en een boomgaard met oud Gronings fruit nummer 4. Er werd aan de kop van een grote vijver een speelplein voor ontmoeting gecreëerd. later zou de naam veranderen in een Amfitheater. En als laatste een dierenweide. Er kwam een schets hoe het gebied er uit zou komen te zien. We waren blij dat het eindelijk zover was.

Op 3 juli 2013 was de start van het Groen voor Rood project. De toenmalig wethouder hielp met de eerste werkzaamheden om de grond bewerkbaar te maken en structuur op het terrein aan te brengen. De zomervakantie begon en na de 6 weken dat de vakantie duurde zouden de werkzaamheden klaar zijn. Daarna kon de werkgroep beginnen met het uitzetten van hun plannen. Hekken werden er om het gebied gezet, kranen voor grondverzet werden gebracht en men begon. Maar ach, twee weken later bleek ineens dat materiaal werd weggehaald en de werkzaamheden stil werden gelegd. Er was een brisantgranaat gevonden en die moest eerst onschadelijk worden gemaakt. Het hele veld moest worden gescand, om te kijken of er nog meer munitie zou liggen. En toen dat eindelijk klaar was begon het te regenen. We konden vanwege de natheid van de grond niet op het veld zijn, zodat we pas in het voorjaar van 2015 aan het grote terrein konden beginnen te werken

Op de laatste dag van maart 2015 is het eindelijk zo ver dat er bomen aan de westkant van de Finsestraat kunnen worden geplant. Oud Groninger fruitrassen gaan daar de grond in.

Met veel mensen begint deze dag het “Groen voor Rood” verhaal. Jonge ondernemers helpen ons deze dag met de klus.

In 2015 is de werkgroep deel gaan uitmaken van het Bewonersbedrijf Delfzijl Noord. Deze stichting heeft gezorgd voor de benodigde financiën om het terrein te kunnen maken wat het nu is.

Dat jaar werd er volop begonnen met het terrein te bewerken. De paden in de belevingstuin werden uitgezet en er werden stenen schoongemaakt die we hadden gekregen uit een vroegere parkeerterrein bij de dijk. Die stenen moesten ook worden gelegd en langzamerhand kwamen de paden en pleintjes tot stand. Op de schooltuinen moest de grond ontzettend veel aandacht omdat het onwerkbaar was.

In juni van 2015 jaar heeft de gemeente een convenant over het beheer van het terrein met het Bewonersbedrijf gesloten over 15 jaar.

Op de laatste zaterdag van november 2015 was het ijzig koud, maar toen was het zover dat de boomgaard kon worden ingepland. Een enorme pan met snert van Scharrelhofke en banket van de Jumbo, maakte deze dag tot een feestelijke dag. Mensen van oud Gronings fruit, landschapsbeheer en gemeenteambtenaren zijn de hele dag met ons in touw.

2016/2017 waren jaren dat de diverse onderdelen van de tuin werden uitgewerkt. Er kwamen pergola’s en banken. Veel werd gerealiseerd met extra hulp buiten de werkgroepen. De tuinen werden overwoekerd door onkruid en er moest hard worden gewerkt om het tot een mooi terrein te maken. Ook werd er een sportkooi gerealiseerd, waar veel gebruik van wordt gemaakt. Het speelveld wordt ook gebruikt door festiviteiten van de school zoals Koningsdag maar ook andere verenigingen maken er gebruik van. Ook hebben we het Amfitheater kunnen realiseren. Een plaats waar ook activiteiten plaatsvinden.

In september 2017 is Groen voor Rood officieel van start gegaan met een festival dat de naam droeg “Vernuver Die”.

In 2018 en 2019 waren we druk bezig met het verder opbouwen van het totaal project en natuurlijk hoort onderhoud van de tuin daar ook bij. Mensen die op de één of andere manier niet kunnen werken, of nieuw in ons land zijn, werken op hun niveau mee,  Hierdoor kunnen de laatst genoemden ook de taal en de gebruiken in Nederland leren. Deze mensen voelen zich thuis bij ons en we hebben met elkaar veel plezier.

Maar nu heeft de gemeente gemeend om een nieuwe school te gaan zetten op ons terrein. Dat was voor ons eerst wel even slikken. Op het moment van mededeling was de overeenkomst van de gemeente nog maar vier jaren oud en geen vijftien zoals het convenant zegt. We hebben wel direct toegestemd met het terrein aan de Finsestraat aan de westelijke kant van de weg. Want dat behoorde ook tot het Groen voor Rood terrein. Daar kunnen woningen worden gebouwd, want dat is nodig.

We hebben al heel vaak met ambtenaren gepraat over een nieuwe school. Onze keuze lag aan het Balticpark omdat daar straks ruimte is als de flat is afgebroken, maar dit duurt nog te lang. De gemeente is nu met ons in gesprek over een andere plaats op de tuin………

Hoe het er definitief uit gaat zien, weten we nog niet maar zodra we meer weten, zult u het in de NoordProat lezen.

Toch nog.

Zonnige tuin met snoeiwerk

Contact

Telefoonnr. 06 121 694 56

info@bewonersbedrijfdelfzijlnoord.nl

postadres: Waddenweg 16  9933KH Delfzijl